Het achtvoudige pad van yoga

Heb je wel eens gehoord van het achtvoudige pad van yoga? Ik hoorde hier pas over tijdens mijn yoga-opleiding. Ik kwam er toen achter dat wat ik altijd “yoga” noemde eigenlijk “asana” heet, en dat dat slechts een onderdeel is van de veel bredere term “yoga”. Het achtvoudige pad van yoga werd gecreëerd door Patanjali,…